Boğaziçi Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Boğaziçi Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

2013/2014 II. YARIYIL LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjan Min. GNO Min. ALES Diğer Koşullar İletişim Bilgileri
Dil Hazırlık Sınıfı Esas Sınıf
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora - 8 3.00/4.00 EA : 75 veya Sayısal : 75 veya Sözel : 75 Adayların yüksek lisans tezlerinin bir kopyasını Enstitü Sekreterliğine elden teslim etmeleri gerekmektedir. İsim: Necla Turunç (Enstitü Sekreteri) Telefon: 0212 359 73 27 E-posta: turuncn@boun.edu.tr

GENEL KOŞULLARI:

(Ayrıntılı bilgiler için tıklayın ) (1) İngilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları (2) ALES/GRE/GMAT sınavında başvurduğu programın puan türünde istenilen en az puana sahip olmaları (3) Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları (4) Programlar tarafından belirlenen en az mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmaları (5) Programlar tarafından yapılan bilim sınavı/mülakatta başarılı olmaları (6) En az iki adet referans mektubu sunmaları (7) Doktora Programına başvuran adayların yüksek lisans transkripti ile birlikte lisans transkriptini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerden alınabilir.

2013/2014 II. YARIYIL LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjan Min. GNO Min. ALES Diğer Koşullar İletişim Bilgileri
Dil Hazırlık Sınıfı Esas Sınıf
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans - 30 2.50/4.00 Say : 70 Amaç yazısı (Statement of Purpose). ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GRE sayısal puanı yeni sistemde en az 154, eski sistemde en az 685 olmalı. İ sim: Enstitü Sekreterliği Telefon: 0216 516 3433 / 3435/ 3436 E-posta: bmesekreterlik@boun.edu.tr
Doktora - 30 3.00/4.00 Say : 70 Amaç yazısı (Statement of Purpose). ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GRE sayısal puanı yeni sistemde en az 154, eski sistemde en az 685 olmalı. İsim: Enstitü Sekreterliği Telefon: 0216 516 3433 / 3435/ 3436 E-posta: bmesekreterlik@boun.edu.tr

GENEL KOŞULLAR :

(Ayrıntılı bilgiler için tıklayın ) (1) İngilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları (2) ALES/GRE/GMAT sınavında başvurduğu programın puan türünde istenilen en az puana sahip olmaları (3) Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları (4) Programlar tarafından belirlenen en az mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmaları (5) Programlar tarafından yapılan bilim sınavı/mülakatta başarılı olmaları (6) En az iki adet referans mektubu sunmaları (7) Doktora Programına başvuran adayların yüksek lisans transkripti ile birlikte lisans transkriptini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerden alınabilir.

2013/2014 II. YARIYIL LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjan Min. GNO Min. ALES Diğer Koşullar İletişim Bilgileri
Dil Hazırlık Sınıfı Esas Sınıf
Çevre Bilimleri Yüksek Lisans - 20 2.10/4.00 EA : 70 İsim: Prof. Dr. Işıl Balcıoğlu Telefon: 0212 359 70 36 E-posta: balciogl@boun.edu.tr
Doktora - 5 3.00/4.00 EA : 75 İsim: Prof. Dr. Işıl Balcıoğlu Telefon: 0212 359 70 36 E-posta: balciogl@boun.edu.tr
Çevre Teknolojisi Yüksek Lisans - 20 2.10/4.00 EA : 70 İsim: Prof. Dr. Ferhan Çeçen Telefon: 212 359 72 56 E-posta: cecenf@boun.edu.tr
Doktora - 5 3.00/4.00 EA : 75 İsim: Prof. Dr. Ferhan Çeçen Telefon: 212 359 72 56 E-posta: cecenf@boun.edu.tr

GENEL KOŞULLAR : (Ayrıntılı bilgiler için tıklayın ) (1) İngilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları (2) ALES/GRE/GMAT sınavında başvurduğu programın puan türünde istenilen en az puana sahip olmaları (3) Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları (4) Programlar tarafından belirlenen en az mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmaları (5) Programlar tarafından yapılan bilim sınavı/mülakatta başarılı olmaları (6) En az iki adet referans mektubu sunmaları (7) Doktora Programına başvuran adayların yüksek lisans transkripti ile birlikte lisans transkriptini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerden alınabilir.

2013/2014 II. YARIYIL LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı/ Program Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjan Min GNO Min ALES Diğer Koşullar İletişim Bilgileri
Dil Hazırlık Sınıfı Esas Sınıf
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 1 40 2.60/4.00 Say : 85 ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GRE sayısal puanı yeni sistemde 158, eski sistemde 742 olmalı. Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Tuğba Bostan (Bölüm Sekreteri) Telefon: 0212 359 45 23 E-posta: tugba.bostan@boun.edu.tr
Doktora 1 20 3.00/4.00 Say : 85 ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GRE sayısal puanı yeni sistemde 158, eski sistemde 742 olmalı. Amaç yazısı (Statement of Purpose). Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Tuğba Bostan (Bölüm Sekreteri) Bölüm Sekreteri Telefon: 0212 359 45 23 E-posta: tugba.bostan@boun.edu.tr
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans 1 40 2.50/4.00 Say : 75 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Yrd.Doç.Dr.İ.Faik Başkaya Telefon: 0212 359 75 73 E-posta: faik.baskaya@boun.edu.tr
Doktora - 30 3.00/4.00 Say : 75 İsim: Yrd.Doç.Dr.İ.Faik Başkaya Telefon: 0212 359 75 73 E-posta: faik.baskaya@boun.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans - 10 2.50/4.00 Say : 80 * 80 ve ya üzeri ALES sayısal puanını (veya yeni sistemde 163 ve üzeri GRE sayısal puanını) başvuru esnasında belgeleyemeyen adayların başvuruları alınmaz. * Başvuru esnasında ingilizce yeterliğini ispatlayan belge sunulmalı, aksi takdirde başvuru kabul edilmez. * Genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı koşulu hem başvuru hem de kayıt yaptırabilme koşuludur. Başvuru esnasında genel not ortalaması 2.50/4.00'ten düşük olan adayların basvuruları kabul edilmez. * B.Ü. End.Müh. Ögrencileri haricinde tüm adaylar referans mektubu getirmelidir. * Referans mektupları ve eğitim süresince disiplin cezası alınmadığını gösteren belge hariç olmak üzere, başvuruda istenen tüm belgeler eksiksiz sunulmalıdır. Referans mektupları ve disiplin cezasi alınmadığını gösteren belge eğer başvuru esnasında teslim edilmemişse, başvurudan kısa bir süre sonra acil olarak bölümümüze ulaştırılmalıdır. Ön eleme aşamasında başarılı bulunan ve dolayısı ile mülakata çağrılacak adayların tüm belgelerinin eksiksiz olması gerekir. Eksik belgeli adaylar mülakata alınmayacaklardır. İsim: End.Müh.Bölüm Sekreterliği Telefon: 0212 359 64 07 E-posta: ie@boun.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Doktora - 3 3.00/4.00 Say : 80 * 80 veya üzeri ALES sayısal puanını (veya yeni sistemde 163 ve üzeri GRE sayısal puanını) başvuru esnasında belgeleyemeyen adayların başvuruları alınmaz. * Başvuru esnasında ingilizce yeter liğini ispatlayan belge sunulmalı, aksi takdirde başvuru kabul edilmez. * Genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalı koşulu hem başvuru hem de kayıt yaptırabilme koşuludur. Başvuru esnasında genel not ortalaması 3.00/4.00'ten düşük olan adayların başvuruları kabul edilmez. * B.Ü. End.Müh. Öğrencileri haricinde tüm adaylar referans mektubu getirmelidir. * Referans mektupları ve eğitim süresince disiplin cezası alınmadığını gösteren belge hariç olmak üzere, başvuruda istenen tüm belgeler eksiksiz sunulmalıdır. Referans mektupları ve disiplin cezası alınmadığını gösteren belge eğer başvuru esnasında teslim edilmemişse, başvurudan kısa bir süre sonra acil olarak bölümümüze ulastırılmalıdır. Ön eleme aşamasında başarılı bulunan ve dolayısı ile mülakata çağrılacak adayların tüm belgelerinin eksiksiz olmasi gerekir. Eksik belgeli adaylar mülakata alınmayacaklardır. İsim: End.Müh Bölüm Sekreterliği Telefon: 212 359 64 07 E-posta: ie@boun.edu.tr
Fizik Doktora 1 20 3.00/4.00 Say : 55 Bölüm Öğretim Üyesinin öğrenciyi Doktora öğrencisi olarak kabulü. Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Prof. Dr. Muhittin MUNGAN Telefon: 0212 359 68 91 E-posta: mmungan@boun.edu.tr
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans 1 15 2.20/4.00 Say :75 ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GRE sayısal puanı yeni sistemde en az 155, eski sistemde en az 710 olmalı. Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Doç. Dr. Ali Ecder Telefon: 0212 359 45 74 E-posta: ecder@boun.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans 1 25 2.50/4.00 Say : 70 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu Telefon: 0212 359 70 39 E-posta: nilufer.ozyurt@boun.edu.tr
Doktora - 15 3.00/4.00 Say : 75 İsim: Yrd. Doç.Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu Telefon: 0212 359 70 39 E-posta: nilufer.ozyurt@boun.edu.tr
Kimya Yüksek Lisans 1 10 2.40/4.00 Say : 70 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Prof. Dr. Viktorya Aviyente Telefon: 0212 359 66 70 E-posta: aviye@boun.edu.tr
Doktora 1 5 3.00/4.00 Say : 70 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Prof. Dr. Viktorya Aviyente Telefon: 0212 359 66 70 E-posta: aviye@boun.edu.tr
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans 1 20 2.25-2.49/4.00 ise Say: 85 2.50 ve üzeri/4.00 ise Say: 80 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Yrd.Doç.Elif Özkırımlı Ölmez T elefon: 0212 359 74 71 E-posta: ozkirimli@boun.edu.tr
Doktora - 5 3.10-3.24/4.00 ise Say: 85 3.25 ve üzeri/4.00 ise Say: 80 İsim: Prof.Dr.Mehmet Çamurdan Telefon: 0212 359 64 05 E-posta: camurdan@boun.edu.tr E-posta: onsan@boun.edu.tr
Doktora Lisans derecesi ile - 3 3.00 /4.00 Say : 85 İsim: Prof.Dr.Mehmet Çamurdan Telefon: 0212 359 64 05 E-posta: camurdan@boun.edu.tr E-posta: onsan@boun.edu.tr
Makina Mühendisliği Yüksek Lisans 1 25 2.40-2.49/4.00 ise Say: 85 2.50 ve üzeri/4.00 ise Say: 75 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Prof. Dr. Günay Anlaş Telefon: 0212 359 64 02 E-posta: anlas@boun.edu.tr
Doktora - 10 3.00/4.00 Say : 75 İsim: Prof. Dr. Günay Anlaş Telefon: 0212 359 64 02 E-posta: anlas@boun.edu.tr
Matematik Yüksek Lisans 1 5 2.40/4.00 Say : 70 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Doç. Dr. Burak Gürel Telefon: 0212 359 66 51 E-posta: bgurel@boun.edu.tr
Doktora - 3 3.00/4.00 Say : 75 İsim: Doç. Dr. Burak Gürel Telefon: 0212 359 66 51 E-posta: bgurel@boun.edu.tr
Mekatronik II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 25 2.00/4.00 Programa Mühendislik ve Fizik Bölümleri ve Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Makina Bölümleri lisans derecesine sahip olanlar başvurabilecektir. ALES sınav sonucu istenmemektedir. İsim: Prof. Dr. Okyay Kaynak Telefon: 0212 359 64 17 E-posta: okyay.kaynak@boun.edu.tr
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans - 15 2.50/4.00 Say : 75 İsim: Doç. Dr. Nesrin Özören Telefon: 0212 359 75 58 E-posta: nesrin.ozoren@boun.edu.tr
Doktora - 7 3.00/4.00 Say : 75 İsim: Doç. Dr. Nesrin Özören Telefon: 0212 359 75 58 E-posta: nesrin.ozoren@boun.edu.tr
Doktora Lisans derecesi ile - 5 3.00/4.00 Say : 80 İsim: Doç. Dr. Nesrin Özören Telefon: 0212 359 75 58 E-posta: nesrin.ozoren@boun.edu.tr
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 25 2.00/4.00 Say : 55 2 adet referans mektuplarından biri akademik diğeri iş hayatından olabilir. En az 2 yıl iş tecrübesi beklenir, ancak yeni mezun adayların başvuruları da kabul edilir. ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GRE sayısal puanı yeni sistemde en az 149, eski sistemde en az 610 olmalı veya GMAT puanı en az 450 olmalı. Amaç yazısı (Statement of Purpose). Aday çalışıyorsa, iş yerinden görev tanımını ve çalışma yılını gösteren bir belge sunmalı. İsim: Çisem Ergün (Bölüm Sekreteri) Telefon: 0212 359 70 04 E-posta: cisem.ergun@boun.edu.tr
Otomotiv Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 50 2.00/4.00 ALES sınav sonucu istenmemektedir. İsim: Doç.Dr.Hasan Bedir Telefon: 0212 359 64 02 E-posta: auto@boun.edu.tr
Sistem ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans 1 15 2.50/4.00 Say : 75 Hazırlık sınıfı kontenjanından başvuracak olan adayın İngilizce Seviyesi "İleri" olmalı. İsim: Prof. Dr. Yağmur Denizhan Telefon: 0212 359 68 50 E-posta: denizhan@boun.edu.tr
Tıbbi Sistemler ve Bilişim II Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 30 2.00/4.00 Say : 55 Amaç yazısı (Statement of Purpose). ALES eşdeğeri GRE sayısal puanı kabul edilmektedir. İsim: Biyomedikal Enstitüsü Sekreterliği Telefon : 0216 516 3433 / 3435 / 3436 E-posta: bmesekreterlik@boun.edu.tr
Yakıt ve Enerji Teknolojileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 25 2.00/4.00 ALES sınav sonucu istenmemektedir. İsim: Prof.Dr.A.Erhan Aksoylu Telefon: 0212 359 73 36 E-posta: aksoylu@boun.edu.tr
Yazılım Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 50 2.00/4.00 Say : 55 İsim: Hicran Kırılmaz (Bölüm Sekreteri) Telefon: 0212 359 45 08 E-posta: hicran.kirilmaz@boun.edu.tr

GENEL KOŞULLARI : (Ayrıntılı bilgiler için tıklayın ) (1) İngilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları (2) Lisansüstü programların dil hazırlık sınıfı için açılmış olan kontenjanlarına başvuru yapacak adayların en az ileri (advanced) seviyede İngilizce bilmeleri (3) ALES/GRE/GMAT sınavında başvurduğu programın puan türünde istenilen en az puana sahip olmaları (4) Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları (5) Programlar tarafından belirlenen en az mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmaları (6) Programlar tarafından yapılan bilim sınavı/mülakatta başarılı olmaları (7) En az iki adet referans mektubu sunmaları (8) Doktora Programına başvuran adayların yüksek lisans transkripti ile birlikte lisans transkriptini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerden alınabilir.

2013/2014 II. YARIYIL LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

KANDİLLİ RASATHANESİ ve DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjan Min GNO Min ALES Diğer Koşullar İletişim Bilgileri
Dil Hazırlık Sınıfı EsasSınıf
Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans - 15 2.40/4.00 Say : 55 İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak. İsim: Prof. Dr. Erdal Şafak Telefon: 0216 516 33 08 E-posta: erdal.safak@boun.edu.tr
Doktora - 10 3.00/4.00 Say : 70 İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Fizik, Matematik yüksek lisans derecesine sahip olmak. İsim: Prof. Dr. Erdal Şafak Telefon: 0216 516 33 08 E-posta: erdal.safak@boun.edu.tr
Doktora Lisans derecesi ile - 10 3.00/4.00 Say : 70 İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Fizik, Matematik lisans derecesine sahip olmak. İsim: Prof. Dr. Erdal Şafak Telefon: 0216 516 33 08 E-posta: erdal.safak@boun.edu.tr
Jeodezi Yüksek Lisans - 10 2.20/4.00 Say : 60 İsim: Prof. Dr. Haluk Özener Telefon: 0216 516 32 64 E-posta: ozener@boun.edu.tr
Jeofizik Yüksek Lisans - 5 2.25/4.00 Say : 60 İsim: Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Telefon: 0216 516 32 71 E-posta: ozeln@boun.edu.tr
Doktora - 3 3.25/4.00 Say : 70 İsim: Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Telefon: 0216 516 32 71 E-posta: ozeln@boun.edu.tr
Doktora Lisans derecesi ile - 2 3.50/4.00 Say : 70 İsim: Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Telefon: 0216 516 32 71 E-posta: ozeln@boun.edu.tr

GENEL KOŞULLARI : (Ayrıntılı bilgiler için tıklayın ) (1) İngilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları (2) ALES/GRE/GMAT sınavında başvurduğu programın puan türünde istenilen en az puana sahip olmaları (3) Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları (4) Programlar tarafından belirlenen en az mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmaları (5) Programlar tarafından yapılan bilim sınavı/mülakatta başarılı olmaları (6) En az iki adet referans mektubu sunmaları (7) Doktora Programına başvuran adayların yüksek lisans transkripti ile birlikte lisans transkriptini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerden alınabilir.

2013/2014 II. YARIYIL LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı/ Program Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjan Min. GNO Min. ALES Diğer Koşullar İletişim Bilgileri
Dil Hazırlık Sınıfı Esas Sınıf
Asya Çalışmaları II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 15 2.00/4.00 SÖZ veya EA : 55 : 55 ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GRE puanı yeni sistemde en az 149 eski sistemde en az 610 olmalı veya GMAT puanı en az 450 olmalı. Amaç yazısı (Statement of Purpose). Maas Japonya Çin Rusya /Orta Asya konularında eğitim verir. Çince, Japonca, Korece dillerinden biri ya da birkaçını bilenlerin düzey belirleyen resmi belge sunmaları gerekmektedir. Japonca dil eğitimi seviyesini (Japonca Yeterlik Sınavı) gösteren belge veya muadili, Çince eğitim seviyesini (Çince Yeterlik Sınavı "Hanyu Shuiping Kaoshi") gösteren belge" sunmaları gerekmektedir. İsim: Buket Köse (Program Sekreteri) Telefon: 0212 359 45 86 Eposta: buket.kose@boun.edu.tr İsim: Saadet Özen (Asistan) E-posta: osaadet@gmail.com
İngiliz Edebiyatı Doktora - 5 3.25/4.00 SÖZ : 55 İsim: Prof.Dr.Aslı Tekinay Telefon: 0212 359 6959-6635 E-posta: tekinay@boun.edu.tr asistors@boun.edu.tr
İşletme Doktora - 2 3.30/4.00 EA : 75 GMAT puanı en az 600 veya GRE puanı yeni sistemde verbal 150 sayısal puanı 155 olmalı (Sınav sonucunun aslı programa ulaştırılmalıdır.) Amaç yazısı (Statement of Purpose). 2 Adet referans mektubu BÜ. Mezunları için de geçerlidir. İşletme Dalında Yükek Lisans Derecesine sahip olmak (İşletme dışı bir dalda Yüksek Lisans Derecesi olanlar "bilimsel hazırlık" sınıfına alınacaklardır.) İsim: Çiğdem Vural (Asistan) Telefon: 0212 359 6812 E-posta: crocusv@boun.edu.tr
İşletme Bilişim Sistemleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 35 2.00/4.00 EA : 55 ALES sınav sonucu olmadığı takdirde GMAT puanı en az 450 veya GRE sayısal puanı yeni sistemde 149, eski sistemde en az 610 olmalı. İsim: Arzu Tuncalp (Koordinatör) Telefon: 0212 359 72 87 E-posta : bis@boun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - 15 2.00/4.00 En az biri akademik olmak üzere 2 adet referans mektubu sunulmalı ALES sınav sonucu istenmemektedir. İsim: O. Emre Şenol (Program Asistanı) Telefon: 212 359 7344 E-posta: mir@boun.edu.tr
GENEL KOŞULLARI: (Ayrıntılı bilgiler için tıklayın ) (1) İngilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları (2) ALES/GRE/GMAT sınavında başvurduğu programın puan türünde istenilen en az puana sahip olmaları (3) Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları (4) Programlar tarafından belirlenen en az mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmaları (5) Programlar tarafından yapılan bilim sınavı/mülakatta başarılı olmaları (6) En az iki adet referans mektubu sunmaları (7) Doktora Programına başvuran adayların yüksek lisans transkripti ile birlikte lisans transkriptini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerden alınabilir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar