İstanbul Medeniyet Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

İstanbul Medeniyet Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :
20 – 31 Ocak 2014

Başvuru Adresi :
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ünalan Mah. Ünalan Cad. D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216-280 2345

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat Tarihi 06 Şubat 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 07 Şubat 2014
Kesin Kayıt Tarihi 10 – 14 Şubat 2014
Derslerin Başlaması 24 Şubat 2014
Derslerin Bitimi 30 Mayıs 2014

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet Koşulu
Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu
Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3. Yabancı Dil Bilgisi
Adaylar, KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu
Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları
a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.

b) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olması yeterlidir.

c) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

d) Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

e) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.

d) ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).

f) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h) Başvuru Formu (Enstitüden Temin edilecektir.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat\yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

b) Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

F- YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJAN TABLOSU

TIP HUKUKU ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı KPDS/ÜDS/YDS ALES Puanı ALES Puan Türü
Türk Uyruklu Yabancı uyruklu
Tıp Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı* 8 2 65 65 SÖZ/EA/SAY
*Hukuk Fakültesi veya Tıp Fakültesi mezunu olmak şartı aranır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar